Aanleiding

2 doelen die wij de komende maanden van harte willen ondersteunen:

Stichting Semmy

De Stichting
Beeldgestuurde  Behandelingen van Kanker

 

Drie jaar geleden is helaas Danique Steunenberg overleden. Zij kreeg te maken met een tumor in haar hersenstam. Het bleek een ziekte te zijn die niet te genezen is, het was een oneerlijke strijd.  Vrienden rondom Christa, Rene, Demy en Dominique willen zich inzetten om naamsbekendheid te geven aan Stichting Semmy.

Deze stichting zet zich in om geld in te zamelen. Geld dat gebruikt wordt voor onderzoek om de slagingskans voor deze kinderen te vergroten. Want nu is de kans helaas nog steeds 0%. Voor meer informatie verwijzen u graag naar www.stichtingsemmy.nl

De afgelopen jaren hebben Rene en zijn vrienden een paar keer de marathon in Rotterdam gelopen om naamsbekendheid te verwerven voor Stichting Semmy en om gelden in te zamelen. Nu gaan deze vrienden, met aanvulling van nog meer vrienden op 23 juni 2012 La Marmotte fietsen. Dit is een zware klimrit van 170 kilometer, met 80 klimkilometers, 5000 meter  hoogteverschil overbruggen…een uitdaging, aangezien wij net begonnen zijn met wielrennen.

Maar wij realiseren ons dat deze uitdaging niet in verhouding staat tot wat de kinderen die met deze ziekte te maken hebben, de ouders en familie moeten doormaken. Ons doel is om met deze actie een beetje steun te kunnen geven aan de nabestaanden en dat de ingezamelde gelden die gebruikt worden voor onderzoek, spoedig resultaat mogen hebben.

Begin oktober 2011 hebben enkele vrienden van Christa en Rene meegedaan met de Run for Semmy. Een 8  km prestatieloop tijdens de marathon van Amsterdam. Voor het Olympisch Stadion verzamelden alle 470 lopers zich, iedereen had een blauw semmy shirt aan..als een blauwe wolk gingen wij het stadion in. Een hele indrukwekkende ervaring. Daarvoor waren wij in het VU MC in Amsterdam uitgenodigd voor een bijeenkomst. Er werd op dat moment stil gestaan bij de 12 kinderen die helaas het afgelopen jaar zijn overleden aan hersenstamtumor…dan voel je je heel klein. Dan pas besef je dat wat je ook doet aan een actie, dit nooit genoeg is of kan zijn…..

De ‘Stichting
Beeldgestuurde  Behandelingen van Kanker’ richt zich naast de drie pijlers van
de behandeling van kanker (chirurgie, radiotherapie en de chemotherapie) met
name op de vierde pijler: de minimal invasieve beeldgestuurde therapie. Deze
therapieën zijn gericht op het lokaal behandelen van een tumor en/of
uitzaaiingen, al dan niet in combinatie met een van de andere
behandelmogelijkheden. Door deze lokale aanpak  (minimaal invasief) is de
kwaliteit van leven over het algemeen beter dan bij de gebruikelijke manier van
behandelen. Zie voor meer informatie
:

www.sbbvk.nl

Naast Stichting Semmy willen wij graag ook bovengenoemde stichting ondersteunen. Door deze methode is de kwaliteit van het leven beter dan bij de gebruikelijke behandelingen. Beide stichtingen willen wij van harte ondersteunen.

Door de oliebollenactie komen wij tot de conclusie dat hier momenteel sprake is van een hechte groep. Iedereen heeft meegeholpen zaterdag 10 december jl. van jong tot oud. Het is een actie geweest waar wij met een zeer goed gevoel op terug kunnen kijken.

 

Advertentie

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: